ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ประชุมเตรียมพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ITA Online

เมื่อเวลา ๑๓.๓๐ น.วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมเตรียมพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity & Transparency Assessment Online : ITA Online ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในการดำเนินงานตามโครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ซึ่งมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม บุคลากรในสำนักงานฯ และผู้รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการฯ ดังกล่าว เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อเตรียมพร้อมการประเมินฯ เป็นแบบออนไลน์จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เกิดความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ////////

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น