ประชาสัมพันธ์โครงการคัดเลือกสุดยอดละครโทรทัศน์ไทยในสมัยรัชกาลที่ ๙

ด้วยกระทรวงวัฒนธรรม มีนโยบายประกาศสุดยอดผลงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมสาขาต่าง ๆ ที่สร้างสรรค์ขึ้นตลอดระยะเวลา ๗๐ ปี แห่งการดำรงสิริราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงเป็นอัครศิลปิน และองค์อุปถัมภกงานศิลปวัฒนธรรมทุกสาขา ซึ่งประเทศไทยมีพัฒนาการด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและความบันเทิงมาเป็นลำดับ สื่อโทรทัศน์จึงนับได้ว่าเป็นสื่อที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทยเสมอมา โดยเฉพาะการผลิตละครที่ถือได้ว่าเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ไทย ทั้งในด้านการดำเนินชีวิต วัฒนธรรมประเพณี เศรษฐกิจและสังคมได้เป็นอย่างดี จึงได้จัดทำโครงการคัดเลือกสุดยอดละครโทรทัศน์ไทยในสมัยรัชกาลที่ ๙ ขึ้น เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่มีต่องานศิลปวัฒนธรรมในสาขาโทรทัศน์ไทย รวมทั้งเป็นการสร้างกำลังใจแก่ผู้ผลิตสื่อโทรทัศน์คุณภาพให้ผลิตสื่อที่มีคุณค่าเพื่อสังคมไทย โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วประเทศ ได้ร่วมเสนอรายชื่อละครโทรทัศน์ไทย เพื่อนำมาพิจารณาคัดเลือกให้เป็นสุดยอดละครโทรทัศน์ไทยในสมัยรัชกาลที่ ๙

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอเชิญสถานศึกษาในสังกัดร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตามโครงการดังกล่าว โดยมีส่วนร่วมในการคัดเลือกสุดยอดละครโทรทัศน์ไทยในสมัยรัชกาลที่ ๙ ในครั้งนี้ และขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ที่สนใจ เพื่อเสนอรายชื่อละครโทรทัศน์ไทย เข้าสู่กระบวนการคัดเลือก ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น