ขออนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

นายพงศกรณ์ นามวงค์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามรูปแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง ของแข็ง ของเหลวและแก๊ส รายวิชาเคมี 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์บทคัดย่อ

ชุดที่-10-เรื่อง-กฎของบอยล์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น