แจ้งการปักหมุดตามโครงการ Citizen Feedback

ตามที่สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 แจ้งการลงทะเบียนเพื่อรับ Username &Passwordโครงการเลิิกเอกสาร/Citizen Feedback  ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ไปแล้วนั้น ปรากฎว่าจากการตรวจสอบพบสถานศึกษาในสังกัดดำเนินการปักหมุดสถานที่ราชการ จำนวน 77 แห่ง ดังรายชื่อที่แนบ  จึงขอให้สถานศึกษาใดที่ขอรับUsername & Password แล้วเร่งดำเนินการปักหมุดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2561 เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้บันทึกภาพปักหมุดส่งถึงสพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2561 เพื่อรายงาน สพฐ.ต่อไป (หากไม่สามารถขอUsername & Password ให้ประสานเบอร์ 02-612606)

<<รายชื่อสถานศึกษา>> 

<<คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียน citizen>>

<<คู่มือการปักหมุดพิกัดสถานที่ราชการสำหรับ Android>>

<<คู่มือการปักหมุดพิกัดสถานที่ราชการสำหรับ ios>>

ตัวอย่างที่ต้องส่งสำนักงานเขตฯ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น