CEO เมืองพระธาตุเรืองรอง ประชุมสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 27 มิถุนายน 2561 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายโชติ บุญทน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ ซึ่งมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดกลุ่ม จำนวน 11 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านหนองไผ่ โรงเรียนบ้านคูซอด โรงเรียนบ้านโนนแย้ โรงเรียนบ้านหนองคำ โรงเรียนบ้านหอยสะเดาพัฒนา โรงเรียนบ้านเวาะ โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง โรงเรียนบ้านเปือย โรงเรียนบ้านน้ำคำ โรงเรียนหนองโนวิทยา และโรงเรียนบ้านเอกสร้างเรือง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานร่วมกันในระดับกลุ่ม เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับทราบนโยบายระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับกลุ่มโรงเรียน และเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความสามัคคีในหมู่คณะ งบประมาณได้รับการสนับสนุนจาก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด โดยมี นายสมสุข สายเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเอกสร้างเรือง ในนามประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) เมืองพระธาตุเรืองรอง เป็นผู้กล่าวรายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น