เลขาธิการ กพฐ.เน้นย้ำอาหารกลางวันนักเรียน ต้องใช้โปรแกรม Thai School Lunch เพื่อให้ได้อาหารกลางวันที่มีคุณภาพตามหลักโภชนาการ

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ที่หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.ได้เดินทางมามอบนโยบายในการจัดการศึกษาให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 และ สพม. เขต 28 จำนวนประมาณ 1,000 คน โดยมี นายภัทรศาสตร์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี ดร.ชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 นายธีระพงศ์ บุษบงก์ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 นายไพบูลย์ ศรีสุธรรม ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ดร.ฤทธา นันทพันธ์ ศึกษาธิการ จ.ศรีสะเกษ และ ผอ.สพป.อุบลราชธานี และยโสธร เข้าร่วมรับฟังนโยบายในครั้งนี้ด้วย

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.ได้กล่าวตอนหนึ่งว่า ในการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนนั้น ขอให้ใช้โปรแกรม Thai School Lunch ซึ่งเป็นระบบแนะนำอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่ีมีคุณภาพตามหลักโภชนาการ และจะมีการเชื่อมโยงโปรแกรม Thai School Lunch ไปที่โปรแกรม DMC ซึ่งจะทำให้ทราบว่า มีโรงเรียนใดบ้างที่ใช้โปรแกรม Thai School Lunch และโรงเรียนใดบ้างที่ไม่ได้ใช้ ตนจึงขอให้ผู้บริหารโรงเรียนได้ช่วยกัน เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ ตามหลักโภชนาการต่อไป ซึ่งนโยบายที่สำคัญ เช่น เด็กจบ ป.4 ต้องอ่านออก เขียนได้ ไปสแกนและเตรียมเด็ก ป.1 – 3 ให้ดีที่สุด ส่วนเด็กพิเศษต้องหาแนวทางแก้ไขที่จริงจัง ผอ. และครู ต้องรู้ลึกเกี่ยวกับการสอนเด็กเรียนร่วม, เด็ก ป.4 – 3 ให้เพิ่มการเรียนรู้ทักษะอาชีพ ความถนัด, การเรียนรู้ตามความถนัด เด็กชอบอะไรก็ให้เรียนเลย ไม่ต้องเหมือนกัน เพราะวิชาพื้นฐานเขาเรียนรู้มาเหมือนกันแล้ว,  การจัดการเรียนการสอน ให้ใช้เทคโนโลยีมาช่วย โรงเรียนที่ใช้ DLTV กล่องรับสัญญาณต้องเป็นระบบ HD ไม่ใช่ SD ปัจจุบันมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ส่งสัญญาณ 2 ระบบ คือ ระบบ SD และ HD ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 จะส่งสัญญาณระบบเดียว คือ HD ถ้าโรงเรียนใดยังใช้ระบบ SD จะทำให้ไม่สามารถรับสัญญาณได้ จะทำให้นักเรียนไม่ได้เรียนผ่านระบบทางไกล จึงขอให้ทุกโรงเรียนตรวจสอบกล่องรับสัญญาณดาวเทียม และดำเนินการให้มีกล่องรับสัญญาณระบบ HD ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2561, การอ่านออก เขียนได้ ให้ครูเน้นการเขียน (ข้อสอบอัตนัย) ให้เด็กได้ฝึกทักษะการเขียนทุกวัน, ถอดบทเรียนเด็กติดถ้ำ ครูจัดการสอนภาษาอังกฤษให้เด็กสื่อสารได้ พูดคุยสื่อสารทุกวัน สื่อการเรียนการสอนต้องหลากหลาย ใช้ Echo English ช่วย และตนขอให้ผู้บริหารได้ตั้งสติในการใช้งบประมาณ โดยเฉพาะรายการครุภัณฑ์ ขอให้ระมัดระวัง ต้องดำเนินการอย่างรอบคอบ ซึ่งหลังจากที่เลขาธิการ กพฐ.ได้มอบนโยบายแล้ว ก็ได้เดินเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการผลงานของโรงเรียนใน จ.ศรีสะเกษ อีกด้วย//////

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น