ประชาสัมพันธ์ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เข้ารับการพัฒนาครู

ขอความอนุเคราะห์ให้บุคคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการผลิดครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มีสมถรรถนะการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา รายละเอียดและรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้  ว343

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น