ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคลากรเป็นศิษย์เก่าดีเด่น

ด้วยสมาคมศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561 และมอบโล่เกียรติคุณให้ศิษย์เก่า ที่ได้รับการคัดเลือกในงานคืนสู่เหย้า รายละเอียดตามแนบมานี้ มข.ว3

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น