ร.ร.บ้านเวาะวิทยาคม อ.โนนคูณ ได้รับมอบเครื่องกรองน้ำดื่มสะอาดจากมูลนิธิเพื่อคุณภาพชีวิต

เมื่อเวลา ๑๐.๓๐ น.วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่โรงเรียนบ้านเวาะวิทยาคม ตำบลเหล่ากวาง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีรับมอบเครื่องกรองน้ำ จากมูลนิธิเพื่อคุณภาพชีวิต ซึ่งโรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิเพื่อคุณภาพชีวิต เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๘๕,๐๐๐ บาท เพื่อติดตั้งเครื่องกรองน้ำที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพ เพื่อให้นักเรียนได้ดื่มน้ำสะอาด ถูกสุขอนามัยที่ดี โดยได้ดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา โดยมี นายประเสริฐ ศรีสืบ ประธานมูลนิธิเพื่อคุณภาพชีวิต พร้อมด้วย นางปราณี เภกะนันทน์ กรรมการมูลนิธิฯ ดร.กชมล อยู่สุข ผู้ประสานงานมูลนิธิฯ เป็นผู้ส่งมอบ สำหรับโรงเรียนบ้านเวาะวิทยาคม เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีนักเรียน จำนวนทั้งสิ้น ๑๐๗ คน ข้าราชการครู จำนวน ๑๒ คน โดยมี นายเด่นชัย พร้อมพงษ์คกุล เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ซึ่งในพิธีรับมอบเครื่องกรองน้ำฯ ในครั้งนี้ มีนางสาวละอองดาว คุณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากวาง พร้อมด้วย นายสมัย แม่นทอง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอโนนคูณ คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมพิธีรับมอบในครั้งนี้///////

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น