สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปี 2561

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 20 สิงหาคม 2561 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปี 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ได้จัดสรรเงินสำหรับค่าอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา หัวละ 20 บาท โดยจัดสรรให้กับนักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน เพื่อแก้ปัญหานักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ รวมทั้ง ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ และมีคุณภาพตามเกณฑ์ของกรมอนามัย และคณะกรรมการบริหารกองทุน ได้อนุมัติเงินดอกผลกองทุนฯ ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561 โครงการสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน กิจกรรมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 จึงได้กำหนดให้มีการออกนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ระหว่างวันที่ 20 – 29 สิงหาคม 2561//////

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น