ตัวอย่าง การส่งเอกสาร หลักฐาน ขอเบิกเงินเพื่อเดินทางไปราชการตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร กรณี สำรองเงินไปอบรม ประจำปีงบประมาณ 2561

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งตัวอย่างการส่งเอกสาร หลักฐาน ขอเบิกเงินเพื่อเดินทางไปราชการตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร กรณี สำรองเงินไปอบรม ประจำปีงบประมาณ 2561 รายละเอียดดังแนบ 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น