ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อแนวทางการดำเนินงานควบคุมยาสูบในสถานศึกษา ตาม 7 มาตรการเพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่

สพฐ.  ขอความอนุเคราะห์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 แจ้งสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง  ตอบแบบประเมินความพีึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อแนวทางการดำเนินงานควบคุมยาสูบในสถานศึกษา ตาม 7 มาตรการเพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่   ส่งไปยัง สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี  ภายในวันที่  3 กันยายน 2561 หรีือทาง อีเมล : supranee.aae09@gmail.com

รายละเอียด  สถานศึกษาปลอดบุหรี่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น