ศธจ.ศรีสะเกษ จัดพิธีบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ

เมื่อเวลา ๐๙.๓๐ น.วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ ที่พระอุโบสถ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม (พระอารามหลวง) ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ ซึ่งสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เขต ๒ เขต ๓ เขต ๔ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาศึกษา สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา และสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดให้มีพิธีบรรพชาอุปสมบท ในระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ ซึ่งมีผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และนักศึกษา จำนวน ๑๒๙ คน เข้าบรรพชาอุปสมบทในครั้งนี้ โดยมี พระราชกิตติรังษี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมี ดร.ชอุ่ม กรไกร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้กล่าวรายงาน และนำคณะข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ให้การต้อนรับ ในการจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทในครั้งนี้ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และนักศึกษา ที่เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ ได้รับการเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ ให้สามารถนำหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นคนดี คนเก่ง และเป็นบุคคลที่อยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข เป็นกำลังและเป็นพลเมืองดีในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป////////

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น