แจ้งการเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2562

ด้วย สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จะดำเนินการเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2562 ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จึงขอให้ท่านที่มีรายชื่ออยู่ในข่ายที่มีคุณสมบัติตามรายชื่อในแฟ้มแนบ(หรือปีอื่น ๆ ก่อนนี้ที่ยังไม่เสนอขอ) ส่งสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุดถึงกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่ฯ ภายในวันที่  25 ตุลาคม 2561  หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าท่านไม่ประสรายชื่อเสนอขอเหรียญจักรพรรดิมาลางค์เสนอขอในปีนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น