มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน)

ด้วย สพฐ. แจ้งเรื่อง มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) มาเพื่อทราบและดำเนินการ  รายละเอียดดังเอกสารแนบ  (เอกสารแนบ)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น