ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องบุคคลที่ทำงานอุทิศตนเพื่อผู้ด้อยโอกาสในสังคม “จิตอาสาดีเด่น”

ขอเชิญชวนบุคคลที่ทำงานอุทิศตนเพื่อผู้ด้อยโอกาสในสังคมเสนอประวัติและผลงานบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์เข้าร่วมการคัดเลือกรางวาลดังกล่าว “จิตอาสาดีเด่น” และนำประวัติและผลงานส่ง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2561   รายละเอียด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น