รมช.ศึกษาธิการ รับฟังการนำเสนอผลของการประชุมขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 61 ที่ห้องประชุมโรงแรมศรีลำดวน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ พร้อมด้วย พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษา รมช.ศึกษาธิการ และคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางไปรับฟังการนำเสนอผลของการประชุมขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2562 และมอบนโยบายในการทำงาน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้เห็นชอบให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดโครงการประชุมขับเคลื่อนการบูรณาการการศึกษาระดับภาค ของกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่ทั้ง 6 ภาค โดยกำหนดจังหวัดจุดจัดประชุม ได้แก่ จ.ปัตตานี จ.ระยอง จ.กาญจนบุรี จ.เชียงราย จ.สตูล และ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ในการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค และสร้างการรับรู้ถึงผลการดำเนินการส่งเสริมเวทีประชาคมเพื่อจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษาในปีที่ผ่านมา รวมทั้งสร้างการรับรู้ถึงการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ที่สำคัญคือ เพื่อเป็นการระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนงานทั้งสาม ในปีงบประมาณ 2562 และ 2563 จากผู้เข้าร่วมประชุม โดยมี นายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้กล่าวรายงานสรุปผลของการประชุมในครั้งนี้ และมี นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผวจ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 13 นายอุดมศักดิ์ เพชรผา รองศึกษาธิการ จ.ศรีสะเกษ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการ จ.ศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ผู้แทนจากส่วนราชการ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ จำนวนประมาณ 400 คน มาให้การต้อนรับ และเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้////////

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น