รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพี่เลี้ยงเด็กพิการ(เพิ่มเติม)

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มีตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไป จัดการเรียนรวม ปีงบประมาณ 2562  ว่าง จำนวน 24 อัตรา จึงรับสมัุครบุคคลเพื่อคัดเลือกดังรายละเอียดที่แนบนี้61-11-089

ความเห็นถูกปิด