จังหวัดศรีสะเกษ จัดพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ โดย นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ในฐานะผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ในฐานะผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานประกอบพิธีถวายบังคม และถวายราชสดุดี ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ ๖ พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ท่าน โดยมีนายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ ในฐานะรองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีกองลูกเสือ เนตรนารี จากโรงเรียน และสถาบันทางการศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษ ลูกเสือชาวบ้าน และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนประมาณ ๑,๒๐๐ คน และในกิจกรรมดังกล่าวมี นายวรินทร์ วิรุณพันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดศรีสะเกษ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ นายสนิท ลีลา นายกสโมสรลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ นางลลิตา ไตรสรณกุล ประธานชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดศรีสะเกษ นางสุนันทา ลีลา ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ นายสานิตย์ ศิละวงษ์ ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ว่าที่ร้อยตรี รังสรรค์ กรึงไกร ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๑ นายอุดม โพธิ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแทงวิทยา นายเกรียงไกร สูงสนิท ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองครก นางเพ็ญฉวี นนทะชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแกประชาสรรค์ นายพงษ์นรินทร์ อาธิบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือย นายสุวิชญาณ พงษ์เกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขนวนจานสามัคคี นางสาวณัฐรดา กานุวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ นายสวัสดิ์ ปาสาบุตร ครูโรงเรียนบ้านกุดโง้งฯ และคณะ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้///////

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น