ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีรับมอบอาคารเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน ตำบลโนนสัง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีรับมอบและเปิดอาคารเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน หลังใหม่ ซึ่งโรงเรียนได้รับงบประมาณงบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙ อาคาร ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง จำนวน ๑ หลัง ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง จำนวนทั้งสิ้น ๒,๙๙๘,๐๐๐ บาท โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีนักเรียน จำนวนทั้งสิ้น ๑๕๖ คน ข้าราชการครู จำนวน ๑๔ คน มี นายอุทัย สมใจเพ็ง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน โดยมี นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ พร้อมด้วย นายอภิชาติ ชาญประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลกันทรารมย์ นายโสภา คำศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสัง นายธีระวัฒน์ ทองใส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผึ้ง (มธุลีห์ประชาสรรค์) นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาอำเภอกันทรารมย์ นายสุวิชัย มะลัย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอกันทรารมย์ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์เก่า และชาวบ้านหนองบัวไชยวาน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้///////

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น