ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มอบนโยบายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อมอบนโยบายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้ง แจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้ได้รับทราบ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งก่อนการประชุม ได้ดำเนินกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ให้เป็นวัฒนธรรม ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต จากนั้น ได้มีพิธีมอบทุนส่งเสริมอาหารกลางวันนักเรียน จากมูลนิธิส่งเสริมอาหารกลางวันจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 7 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท ให้กับโรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 3 อำเภอวังหิน โรงเรียนบ้านเท่อเล่อ อำเภอโนนคูณ โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองวงศ์ อำเภอน้ำเกลี้ยง โรงเรียนบ้านขาม อำเภอกันทรารมย์ โรงเรียนบ้านกระถุน อำเภอพยุห์ โรงเรียนบ้านหนองสาดโนนเจริญ อำเภอเมือง และโรงเรียนบ้านดินดำ อำเภอยางชุมน้อย พิธีมอบทุนการศึกษานักเรียน ตามโครงการเพื่อสร้างโอกาสเด็กไทย ซึ่งผู้มีจิตศรัทธาทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ได้ร่วมสนับสนุน และมามอบทุนการศึกษา จำนวน 10 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท พิธีลงนามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ระหว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กับ ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และบริษัท จอยอัส เวลเนส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้มานำเสนอเครื่องทำน้ำแร่อัลคาไลน์ พร้อมติดตั้ง///////

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น