สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 พัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการ ร.ร.เพื่อลดภาระงานครู เพิ่มคุณภาพผู้เรียน

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มอบหมายให้ นายโชติ บุญทน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “จนท.ธุรการ ลดภาระงานครู เพิ่มคุณภาพผู้เรียน” ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนในสังกัด จำนวน 258 โรงเรียน เข้ารับการอบรม พร้อมรับชมการถ่ายทอดสดผ่านระบบ Video Conference เกี่ยวกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดย นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี นายพิเชษฐ์ ตั้งพิทักษ์ไกร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน

นายโชติ บุญทน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของครู โดยกำหนดให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนครบทุกโรงเรียน ๆ ละ 1 คน เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกระทรวงศึกษาธิการ คือ การให้ข้าราชการครูในโรงเรียน ทำหน้าที่จัดการเรียนการสอนอย่างเดียว ส่วนเรื่องการจัดทำงานธุรการต่าง ๆ ในโรงเรียน ให้ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน เป็นผู้รับผิดชอบอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ผู้เข้ารับการอบรมยังได้รับความรู้ทั่วไป ความรู้พื้นฐานการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน, งานพัสดุ, งานข้อมูลสารสนเทศ งาน NEW DL TV, PLC และการสร้างเครือข่าย อีกด้วย//////

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น