สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองจำนวนนักเรียนและรับรองยืนยันความถูกต้อง

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองจำนวนนักเรียนและรับรองยืนยันความถูกต้อง ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้ดำเนินการตามนโยบายและข้อสั่งการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่หน่วยงานในสังกัดต้องดำเนินการเกี่ยวกับการรายงานจำนวนนักเรียน เพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้มอบหมายให้บุคลากรในสำนักงานฯ เป็นคณะกรรมการผู้แทนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ออกไปตรวจนับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 โดยกรอกข้อมูลนักเรียนในระบบ DMC ในวันที่ 10 ธันวาคม 2561///////

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น