ศรีสะเกษจัดกิจกรรมเยาวชนไทยรวมใจทำความดี เจริญพระพุทธมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตร เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 17 ธันวาคม 2561 ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดศรีสะเกษ และชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเยาวชนไทยรวมใจทำความดี เจริญพระพุทธมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตร เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ประจำปี 2561 รวมทั้ง มีพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน และมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่สถานศึกษาที่นำเด็กนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม และการจัดนิทรรศการฐานกิจกรรม Activity Based Learning “รวมพลังเด็กเก่ง ดี มีศีล 5” ให้แก่นักเรียนทุกคน โดยมี พระอาจารย์พระมหา ดร.ชัชวาลย์ โอภาโส ประธานศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานสงฆ์ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และมีนายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 พร้อมด้วย นายกุลชาติ ชลเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า การจัดกิจกรรมขึ้นในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตามนโยบายกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ให้เป็นรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมอันดีงาม ปลูกฝังให้กับนักเรียนจนเกิดเป็นนิสัย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างยั่งยืน เพื่อร่วมสร้างเยาวชนคนดีของชาติ และร่วมปลูกฝังการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ร่วมฟื้นฟูพระพุทธศาสนา และเป็นผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก โดยเด็กนักเรียนต่างได้รับความรู้ พร้อมความสนุกสนานเพลิดเพลินกับกิจกรรม มีการออกบูธ แจกของรางวัล และออกร้านบริการอาหารจากผู้ใหญ่ใจดีที่นำมามอบให้กันถ้วนหน้า และตั้งใจจะเป็นคนดีมีศีล 5 เป็นอนาคตที่ดีของชาติสืบไป ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนจาก 65 โรงเรียน จำนวนประมาณ 1,000 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้////////

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น