ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ

ด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ  ได้รับแจ้งจากศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ได้กำหนดโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ เพื่อเชิญชวนข้าราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงาน ภาคเอกชน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมเข้าวัดปฏิบัติธรรม ทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ในวันธรรมสวนะ เพื่อส่งเสริมให้พุทธสาสนิกชนได้มีหลักยึดเหนี่ยวจิตใจ และปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ถูกต้อง รายละเอียดตาม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น