แจ้งผลการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

ตามที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญ  พระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งคณะกรรมการตัดสินการประกวดฯ ได้ดำเนินการตัดสินการประกวดตามโครงการฯ ดังกล่าว เสร็จสิ้นแล้ว ในวันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒           

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอประชาสัมพันธ์ผลการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญ  พระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ให้บุคลากรในสถานศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้รับทราบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น