รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ภายใต้แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ จัดทำรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ภายใต้แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รายงาน ๓ ไตรมาส ตามรายละเอียดที่แนบ

ความเห็นถูกปิด