การดำเนินงานตามนโยบายทรัพยากรบุคคล สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

 1. การคัดเลือกครูดีเด่น
 2. การสรรหาผู้ทำประโยชน์แก่วงการศึกษา
 3. การคัดเลือกเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
 4. การพัฒนาก่อนเลื่อนให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
 5. คัดเลือกครูดีในดวงใจ
 6. แจ้งการประชุมทางไกล
 7. พัฒนาครูกลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา
 8. พัฒนาครูครบวงจร
 9. คู่มือการวางแผนอัตรากำลัง
 10. หนังสือสั่งการจาก สพฐ.
 11. สภาพอัตรากำลังปีการศึกษา 2561
 12. การย้ายข้าราชการครูกรณีปกติ ปี 2561
 13. สรรหาครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
 14. การสรรหาธุรการโรงเรียน
 15. คู่มือการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
 16. จัดสรรอัตราจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการจัดการ
 17. รับย้ายบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2)
 18. รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น

ความเห็นถูกปิด