หลักเกณฑ์บริหารและพัฒนาบุคลากร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

 1. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 2. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู
 3. การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งข้าราชการครู
 4. หลักเกณฑ์การคัดเลือก บุคลากรตามมาตรา 38ค(2)
 5. หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้อำนวยการสถานศึกษา
 6. หลักเกณฑ์การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
 7. หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อให้ดำรงตำแหน่งตามมาตรา 38ค(2)
 8. หลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
 9. หลักเกณฑ์การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น
 10. หลักเกณฑ์การสอบแข่งขันตำแหน่งครูผู้ช่วย
 11. หลักเกณฑ์การให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
 12. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกตำแหน่งอำนวยการ 3 จังหวัดชายแดนใต้

ความเห็นถูกปิด