สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเชิงประจักษ์ (OIT)

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเชิงประจักษ์ (OIT) ก่อนนำส่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้//////

ความเห็นถูกปิด