เลขาธิการ กพฐ.มอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติราชการให้กับผู้บริหารสถานศึกษา

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ.ได้เดินทางมามอบนโยบายในการปฏิบัติราชการให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เพื่อที่จะนำไปสู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดศรีสะเกษ ให้มีคุณภาพและมาตรฐานสูงยิ่งขึ้นต่อไป จากนั้น ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่เด็กนักเรียนที่ชนะเลิศในการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่  68 ที่ จ.บุรีรัมย์ และผลงานดีเด่นในระดับชาติ ของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน โดยมี ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย บุคลากรในสำนักงาน ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ

ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เป็นเจ้าเหรียญทอง แชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับรางวัลชนะเลิศ จำนวน 15 กิจกรรม รองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 7 กิจกรรม รองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 9 กิจกรรม และได้รับรางวัลเหรียญทอง จำนวน 171 เหรียญทอง เหรียญเงิน จำนวน  57 เหรียญ  และเหรียญทองแดง จำนวน 31 เหรียญ รวมเหรียญรางวัลที่ได้รับ จำนวนทั้งสิ้น 259 เหรียญ

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า “หลักการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยยึดพื้นที่เป็นฐาน” ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ให้ยึดโรงเรียนเป็นฐาน 1S (School Based Management : SBM) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2S (School Based Management : SBM)(Student Based Management : SBM) ระดับสถานศึกษา (ผู้บริหาร) 2S (School Based Management : SBM) (Student Based Management : SBM) ระดับห้องเรียน (ครู)  (Student Based Management: SBM)  และตนจะเดินหน้าสนับสนุนโครงการพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่  10  พระบรมวงศานุวงศ์ นโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ.พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ โครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง  รัชกาลที่  10 สู่การปฏิบัติ โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” โครงการศึกษาด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Project โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โครงการโรงเรียนประชารัฐ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารของ สพฐ.ประกาศมาตรการภายใน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต โครงการอ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น โครงการการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Big Data) โครงการจัดตั้งกลุ่มโรงเรียน โครงการการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก  โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โครงการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่าง สพฐ. กับ สอศ.โครงการอาหารกลางวัน โครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) ประกาศมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ขณะเดียวกัน ยังมีงานที่ต้องทำต่อเนื่องจากนโยบายเดิม ทั้งการพัฒนาโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา  โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เป็นต้น/////////

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น