แจ้งผลการตรวจสุขภาพโรงพยาบาลศรีสะเกษ

ด้วยโรงพยาบาลศรีสะเกษ ได้ดำเนินการแจ้งผลการตรวจสุขภาพในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ หอ้งประชุมเพชร นั้น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบางท่านยังไม่ได้มารับผลการตรวจสุขภาพ จึงขอแจ้งให้ท่านที่ยังไม่ได้มารับผลำการตรวจสุขภาพในวันดังกล่าว ขอให้ไปรับได้ที่โรงพยาบาลศรีสะเกษ หน่วยบริการสุขภาพ อาคารแพทย์แผนไทย ชั้นที่ 1 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น