แจ้งโอนเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสถาน ประจำปี 2562 รอบที่ 2 (ต่างธนาคาร)

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แจ้งโอนเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสถาน ประจำปี 2562 รอบที่ 2 โอนเข้าบัญชีเงินอุดหนุนโรงเรียน จำนวน 11 โรงเรียน โอนในวันที่ 3 กันยายน 2562 **** ไม่ต้องออกใบเสร็จรับเงิน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น