ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น ด้านการส่งเสริมป้องกันและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562

ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น ด้านการส่งเสริมป้องกันและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562 ให้หน่วยงานที่มีความประสงค์เข้ารับการคัดเลือกกรอกข้อมูลในใบสมัคร แล้วเสนอชื่อไปที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รายละเอียดตามแนบ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น