สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ อบรม (NEW DLTV)

เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จัดอบรมการซ่อมบำรุงและดูแลอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ (NEW DLTV)  มีครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมอบรม ทั้งหมด ๒๕๘ โรงเรียนในสังกัดเข้าอบรมในครั้งนี้  โดยมีคณะวิทยากร สิบเอกทักษิณ ภูบัวเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย นายพิทักษ์  บุญมา ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๓ นายทวีศักดิ์  ธรรมวันนา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล นายสำราญ สาระมู เจ้าพนักงานธุรการ และ นายณัฐวุฒิ  กรไกร ครูธุรการ ###DL-ICT###

ความเห็นถูกปิด