สมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษาอังกฤษ

สมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวางแผนการสอนและหลัก 6 ประการแบบมืออาชีพ ในวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 -16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ดังรายละเอียดที่แนบ

ความเห็นถูกปิด