หอการค้าจังหวัดชัยภูมิขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมกติกาและวิธีจัดการแข่งขันการต่อคำศัพย์ภาษาไทย

อการค้าจังหวัดชัยภูมิขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมกติกาและวิธีจัดการแข่งขันการต่อคำศัพย์ภาษาไทย ในวันที่ 7 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเกษสิริ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ตามเอกสารแนบ

ความเห็นถูกปิด