ชมรมส่งเสริมภาษาไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขอเชิญร่วมอบรมการจัดกิจกรรมและวิธีการสอนภาษาไทย

ชมรมส่งเสริมภาษาไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขอเชิญร่วมอบรมการจัดกิจกรรมและวิธีการสอนภาษาไทย ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 – 2 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเพชรเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ตามเอกสารที่แนบ

ความเห็นถูกปิด