ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ที่จังหวัดตราด

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ที่โรงเรียนตราษตระการคุณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จังหวัดตราด ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ โดยมี นายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม พร้อมทั้งมอบนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อสร้างความเข้าใจการนำนโยบายขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติในทุกด้าน เพื่อให้การดำเนินการในทุกด้าน มีการติดตาม และประเมินผล ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงพื้นที่ นับเป็นโอกาสดีที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ สะท้อนผ่านคลัสเตอร์ ผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้ง 5 ภูมิภาค ได้แก่ 1.คุณภาพผู้เรียน แนวทางที่จะพัฒนาคุณภาพผู้เรียนยึดห้องเรียนเป็นฐาน ครูมีนวัตกรรม ห้องเรียนมีนวัตกรรม โรงเรียนมีนวัตกรรม ผู้บริหารมีนวัตกรรม บนความหลากหลาย ที่แตกต่าง 2. นำระบบ BIG DATA มาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด 3.ภาษาอังกฤษ ให้ดำเนินการอย่างจริงจัง ในรูปแบบที่หลากหลาย 4. นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ การจัดกระบวนการซึ่งเชื่อมั่นว่า การดำเนินการครั้งนี้ จะสร้างแรงผลักดัน สร้างแรงจูงใจ และนำไปสู่การพัฒนาประเทศ อย่างยั่งยืนต่อไป////////  

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น