ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มอบนโยบายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและแจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดได้รับทราบ

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 3 ธันวาคม 2562 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อมอบนโยบายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้ง แจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้ได้รับทราบ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งก่อนการประชุม ได้ดำเนินกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต จากนั้น ดร.ณรงค์ แสนเทพ จากบริษัท เอไอเอ ได้มอบสินไหมทดแทน จำนวน 2,242,000 บาท ให้แก่ทายาทข้าราชการที่เสียชีวิต คือ นายวราพงษ์ พิชัย อดีตข้าราชการครูโรงเรียนบ้านโพธิ์ (โพธิ์ทองวิทยา) อำเภอโนนคูณ  ต่อมา ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้มอบโล่ และเกียรติบัตร ให้แก่โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก อำเภอเมือง จากการประกวดโครงงานมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ โครงงานนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 17 / 2562 ประเภทโครงงานคุณธรรม จริยธรรม ชื่อโครงงาน นิทานผญาเพื่อน้อง รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ดังนี้ โล่รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก เกียรติบัตรนักเรียน ได้แก่ นายสมเจตน์ ร่มโพธิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เด็กหญิงธนัชชา การะวงค์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เด็กหญิงธนพล เดือนหงาย เกียรติบัตรผู้ฝึกสอน ได้แก่ นางวิจิตรา วันเลิศ มอบโล่รางวัล และเกียรติบัตร ให้แก่โรงเรียนที่ได้มาตรฐานโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ จากกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถม ศึกษา ดังนี้ ระดับดีเด่น โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ อำเภอเมือง โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก (อสพป.40) อำเภอกันทรารมย์ ระดับดี โรงเรียนบ้านอีต้อม อำเภอกันทรารมย์ โรงเรียนบ้านหัวเหล่า อำเภอโนนคูณ โดยมี นายสุเทพ ศรบุญทอง นายรังสฤษธิ์ บุญรอง นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้//// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น