สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมรับการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับกลุ่มจังหวัด

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมรับการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับกลุ่มจังหวัด ซึ่งแบ่งออกเป็น ประเภทนักเรียน จำนวน 4 คน ประกอบด้วย เด็กหญิงธีมาพร วงค์ขันธ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านขาม อำเภอขุขันธ์ นางสาวณัฐณิชา ราชบุบผา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม อำเภอเมือง นางสาวสุจิตรา พิชัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ อำเภอภูสิงห์ นายชินวัฒน์ อรัญทม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย และประเภทสถานศึกษา จำนวน 3 โรงเรียน ประกอบด้วย ระดับก่อนประถมศึกษา / ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ อำเภอเมือง ระดับประถมศึกษา / กลาง โรงเรียนบ้านหนองนาเวียง อำเภอน้ำเกลี้ยง ระดับประถมศึกษา / ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล อำเภอขุขันธ์ วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก นายเกษม สืบเสน นายประโยชน์ เจริญยุทธ นายสมบัติ อินทร์วัน นางรุ่งนภา ลัทธิมนต์ นายสำราญ วังนุราช โดยมี นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้//////

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น