ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปหัวข้อ “สุข สนุก (ดี) ที่งานสี่เผ่าไทยศรีสะเกษ”

ด้วย จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ สถานีวิทยุ อสมท.ศรีสะเกษ สถานีวิทยุ จส.๖ ศรีสะเกษ และสื่อมวลชนจังหวัดศรีสะเกษ ได้กำหนดจัดประกวดคลิปวิดีโอ ความยาว ๓ – ๔ นาที ภายใต้หัวข้อ “สุข สนุก (ดี) ที่งานสี่เผ่าไทยศรีสะเกษ” เพื่อใช้เป็นสื่อสำหรับการถ่ายทอดและประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ วิถีชีวิต สถานที่สำคัญและมนต์เสน่ห์ของงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี ๒๕๖๓ แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวอันจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่น ตลอดจนรวบรวมภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวในรูปแบบคลิป    เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่าง ๆ

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอความร่วมมือจากท่าน ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา บุคลากรในสังกัด และประชาชนทั่วไป ร่วมส่งคลิปเข้าประกวด เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี ๒๕๖๓

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น