ขอเชิญส่งบทความวิชาการด้านการศึกษาลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาดำเนินการจัดทำวารสารวิชาการ ประจำปี 2563 เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการเกี่ยวกับหลักสูตรสื่อ การจัดการเรียนการสอน และพัฒนาการจัดคุณภาพการศึกษา
จึงขอเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดของท่านส่งบทความวิชาการด้านการศึกษา (รายละเอียดตามแฟ้มแนบ)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น