โครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ครู ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ได้ศึกษางานวิจัย สังเคราะห์ผลการวิจัยและนำนวัตกรรมจากงานวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือยกระดับคุณภาพดารจัดการศึกษา รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น