ทุนการศึกษาของรัฐบาลบรูไนดารุสซาราม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔

               ด้วย กระทรวงการต่างประเทศ มีหนังสือแจ้งว่า รัฐบาลบรูไนดารุสซาลาม ประสงค์จะมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (The Govemment of Brunei Darussalam Scholarship to Foreign Students Tenable in Brunei Darussalam) เพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาชั้นนำของบรูไนในระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ / ๒๕๖๔ รายละเอียดดังแนบ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ จึงขอประชาสัมพันธ์ทุนดังกล่าวให้สถานศึกษาในสังกัดทราบ ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสมัคร สามารถยื่นใบสมัครได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ applyBDGS2020@mfa.gov.bn ภายในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ (เวลา ๑๖.๐๐ น. ตามเวลาท้องถิ่น บรูไนฯ) และสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mfa.gov.bn

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น