สำนักงานคลัง เขต ๓ นครราชสีมา ตรวจราชการโครงการ “เคาะประตูผู้รับบำนาญ”

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นางนวลจันทร์ อุตมหาราช คลังเขต ๓ จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นางกฤติยา นวลจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบและกำกับการคลัง ๑ นางสาวบุศรินทร์ จันทินมาธร และนางสาวศิริเพ็ญ เชาวันกลาง เจ้าหน้าที่สำนักงานคลัง เขต ๓ นครราชสีมา ได้มาตรวจราชการที่จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญ (e-Pension) โครงการเคาะประตูผู้รับบำนาญของสำนักงานคลังจังหวัดในเขต ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในการยื่นขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ เพื่อให้กรมบัญชีกลางสามารถอนุมัติให้จ่ายเงินบำนาญให้ทันในเดือนตุลาคม โดยมี นางสาวจิติมา ศุภพิตร คลังจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายธีระพงศ์ บุษบงก์ นายสุเทพ ศรบุญทอง นายโชติ บุญทน รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายกษิดิศ ช่วงไธสง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นายสุรชาติ บุญปอง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และบุคลากรด้านการเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ เขต ๓ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้/////// บุญช่วย รอดเนียม-ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น