สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมพัฒนาศึกษานิเทศก์ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน PISA

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 22 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมพัฒนาศึกษานิเทศก์ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน PISA ซึ่งโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนตามมาตรฐานสากล (PISA) เป็นการประเมินคุณภาพของระบบการจัดการศึกษาของประเทศสมาชิก และประเทศร่วมโครงการ โดย PISA จะประเมินความสามารถในการใช้ความรู้ และทักษะของนักเรียนที่มีอายุ 15 ปี ครอบคลุมใน 3 ด้าน คือ การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ทำการประเมิน 3 ครั้งต่อปี ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มีทิศทางการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมในการประเมิน PISA 2021 เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้โรงเรียนแกนนำทั้ง 3 โรงเรียน สามารถให้ข้อเสนอแนะโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างแบบทดสอบตามแนวการประเมินสากล PISA ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ โรงเรียนแกนนำ 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนอนุบาลพยุห์ โรงเรียนบ้านเทิน โรงเรียนบ้านหนองแวง (โสวรรณีวิทยาคม) โดยมี นายเสรี กาหลง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมในครั้งนี้ จากนั้น ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้มอบดอกไม้ เพื่อแสดงความยินดี และให้การต้อนรับ นางจนาวรรณ เมธาภัทรกุล ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ นายวิษณุ ไชยะนา ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ที่ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน//// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น