ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครู นักเรียน ในสังกัด

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ อำเภอกันทรารมย์ โรงเรียนบ้านร่องเก้า โรงเรียนบ้านหนองหิน โรงเรียนบ้านโคกสะอาด โรงเรียนบ้านม่วงเปเหมือดแอ่ โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย โรงเรียนบ้านก้อนเส้า โรงเรียนบ้านเท่อเล่อ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ และโรงเรียนบ้านโนนคูณ อำเภอโนนคูณ ซึ่งพบว่า แต่ละโรงเรียนได้มีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เป็นอย่างดี โดยมีการติดตั้งอ่างล้างมือ มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ มีการจัดโต๊ะ เก้าอี้ ในห้องเรียน และโรงอาหาร โดยการเว้นระยะห่าง 1 – 2 เมตร โดยมี    นายศิริ สุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ นายทธ ทองภามี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องเก้า นายศุภชัย นามวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหิน นางสาวปรีชญา สิทธิพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาด นางพรทิพา สุทนต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงเปเหมือดแอ่ นายเมฆินทร์ ดลปัดชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย นายมนูญ ทองเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเท่อเล่อ นายคำพร แก้ววิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโนนคูณ นายชัชวาลย์ บัวงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนคูณ พร้อมด้วย คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ ซึ่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้เน้นย้ำให้ทุกโรงเรียนในสังกัด ได้ปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในสถานศึกษา ประกอบด้วย 1. มีมาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษา 2. สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 3. จัดจุดล้างมือ หรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ 4. จัดระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 – 2 เมตร 5. ทำความสะอาดห้องเรียน / พื้นผิวสัมผัสร่วม เปิดหน้าต่างประตู ระบายอากาศ 6. ไม่จัดกิจกรรมรวมกลุ่มคนจำนวนมาก เหลื่อมเวลา ลดเวลาทำกิจกรรม เพื่อจะได้มีความปลอดภัยจากการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)////// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น