วิทยากรจิตอาสา 904 จังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมบรรยายในหัวข้อ “ความสำคัญของพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย / อุดมการณ์สถาบันพระมหากษัตริย์”

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 วิทยากรจิตอาสา 904 จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายเจษฎา ชาตรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ นางวัชรกาญจน์ คงพูล ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ นางณัฐรดา ปัทมวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ นายภัทรพล สารการ ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอราษีไศล ร.ท.พิทยา พรหมสาร หัวหน้าชุดเจาะบ่อน้ำตื้น หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 53 นางสาวรุ่งธิวา เรืองหงษา เภสัชกรชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ นางนวลใย แก้วนิล เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ ส.ต.สมัย แพ่งพนม กำนันตำบลโพนข่า อำเภอเมืองศรีสะเกษ เข้าร่วมบรรยายในหัวข้อ “ความสำคัญของพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย / อุดมการณ์สถาบันพระมหากษัตริย์” ในการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดศรีสะเกษ รุ่นที่ 8 – 54 เริ่มดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น