รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มอบนโยบายในการประชุมสัมมนาข้าราชการครูกลุ่ม CEO ยางชุมน้อย

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ที่หอประชุมโรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย (หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมสัมมนาและบรรยายพิเศษให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) อำเภอยางชุมน้อย โดยมี นายชาติชาย  นามวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนคูณ ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการอำเภอยางชุมน้อย เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมสัมมนา เพื่อรับทราบแนวทางนโยบาย เป้าหมาย ทิศทาง จุดเน้น การบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษารับทราบข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวใหม่ๆทางการศึกษา เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ และเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตอำเภอยางชุมน้อยอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอยางชุมน้อย ทั้ง 16 โรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น 220 คน และจากศูนย์พัฒนาเด็ก 7 ตำบล จำนวน 20 คน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ มี นายยงชัย สุเมธิวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย (หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ////// บุญช่วย รอดเนียม ภาพ / ข่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น